หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว : OTOP Village Champion (OVC)

สื่อท่องเที่ยวชุมชน บ้านพร้าวใต้

มหัศจรรย์บ้านพร้าวใต้ หมู่บ้านในฝันของคนท่องเที่ยวดูงานหลากหลายรูปแบบให้คุณได้เข้ามาสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆ เลือกเรียนรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในพื้นที่ชุมชนของคุณต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็น การเลี้ยงปลานิลกระชัง นวดแผนไทย การบริหารจัดการสหกรณ์ร้านค้าในชุมชน กลุ่มจักรสานผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบจากไผ่และคล้า กลุ่มทำขนมดอกจอก กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มแปรรูปปลา น้ำพริกปลานิล การบริหารจัดการฟิชชิ่งปาร์ค การเลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยงหมูหลุม เป็นต้น

(Visited 1 times, 1 visits today)