พิธีอันเชิญหลวงพ่อพระใส ขึ้นประดิษฐานยังพุทธอาสน์ภายในพระอุโบสถ

(Visited 1 times, 1 visits today)