วันที่ 11 กันยายน 2560 จังหวัดหนองคาย โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ดำเนินการ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ คือ ยานพาหนะ ทะเบียน นค 500 หนองคาย

(Visited 1 times, 1 visits today)