ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

พช.โพนพิสัย ร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีชี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ณ ศูนย์ประชุมอบรมและจำหน่ายสินค้าโอทอป องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ