ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.หนองคาย รับชมการสร้างความรู้ความเข้าใจ การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์ Firewall Router) พร้อมระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ผ่านระบบ Video Conference