ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดหนองคาย ปล่อยขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน”สานสัมพันธ์ สองแผ่นดิน” โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดหนองคาย

🔸 พช.หนองคาย ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล” สู่ความยั่งยืน ภายใต้วิถีชีวิต ในยุค New Normal

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย นำข้าราชการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย นำข้าราชการ พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.หนองคาย และประธาน กพสจ.หนองคาย ร่วมอบรม “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างรายได้ให้กลุ่มอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก”