ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” นำส่วนราชการออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย