ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ติดตามประเมินและกลั่นกรองโครงการของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ยื่นขอกู้ยืมทุนหมุนเวียน อ.ท่าบ่อ

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ติดตามประเมินและกลั่นกรองโครงการของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ยื่นขอกู้ยืมทุนหมุนเวียน อ.เฝ้าไร่ และ อ.โพนพิสัย

พช.หนองคาย ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 89 รูปและเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔