ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพผู้นำต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามแนวทางประชารัฐ