ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.หนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลหนองคาย”

พช.หนองคาย ร่วมรับฟังการประชุม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) และโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

พช.หนองคาย รับฟังการประชุม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2563 และโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข