ข่าวประชาสัมพันธ์

พจ.หนองคาย มอบผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมรับชมการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2563

พจ.หนองคาย ประชาสัมพันธ์ การจัดงานดโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน จังหวัดหนองคาย “ฮักกันมั่นแก่น ค้าขายร่วมกัน – HugGan ManGaen Trade Together” ณ สวท.หนองคาย เอฟ.เอ็ม. 90.50 เมกะเฮิรตซ์

จังหวัดหนองคาย ปล่อยขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน”สานสัมพันธ์ สองแผ่นดิน” โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดหนองคาย

🔸 พช.หนองคาย ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล” สู่ความยั่งยืน ภายใต้วิถีชีวิต ในยุค New Normal

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย นำข้าราชการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563