ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.หนองคาย ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนผ่านการประชุมประจำเดือน ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 13/2564