ข่าวประชาสัมพันธ์

รกท.พจ.หนองคาย ร่วมโครงการรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

จังหวัดหนองคาย ดำเนินโครงการ “รวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 “

พช.หนองคาย ประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ และผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563