ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.หนองคาย รับชมการสร้างความรู้ความเข้าใจ การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์ Firewall Router) พร้อมระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ผ่านระบบ Video Conference

พช.หนองคาย ร่วมรับฟังการประชุม ประเมินและเผยแพร่ผล การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ของกรมการพัฒนาชุมชน