ข่าวประชาสัมพันธ์

✨ พช.หนองคาย ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ✨

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีสรงน้ำพระราชทาน และห่มผ้าพระราชทานหลวงพ่อพระใส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 ณ วัดโพธิ์ชัย(พระอารามหลวง) วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 13.15 นาฬิกา ณ อุโบสถหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย(พระอารามหลวง)อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธีสรงน้ำพระราชทาน และห่มผ้าพระราชทานหลวงพ่อพระใส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยมี รองผวจ.และหัวหน้าส่วนฯทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธิฯซึ่งถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานมาแล้ว โอกาสนี้ นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดได้เข้าร่วมพิธีฯ และกราบสักการะองค์หลวงพ่อพระใส ไปพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดฯในครั้งด้วย สำหรับ พิธีสรงน้ำพระราชทาน และห่มผ้าพระราชทานหลวงพ่อพระใส เนื่องในวันสงกรานต์ในครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นผู้รับไปปฏิบัติ ด้วยความปลื้มปิติยินดีของชาวจังหวัดหนองคาย