ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.หนองคาย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในระดับอำเภอ และ การปฏิบัติหน้าที่นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.)ตามโครงการฯ

พช.หนองคาย ร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

พช.หนองคาย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในระดับอำเภอ และ การปฏิบัติหน้าที่นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.)ตามโครงการฯ