พช.หนองคาย จัดโครงการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองจังหวัดหนองคาย  “เสน่ห์ผ้า เสน่ห์เมืองหนองคาย”

พช.หนองคาย จัดโครงการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองจังหวัดหนองคาย  “เสน่ห์ผ้า เสน่ห์เมืองหนองคาย”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองจังหวัดหนองคาย  “เสน่ห์ผ้า เสน่ห์เมืองหนองคาย” ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดหนองคาย

โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย นำโดย นายไพโรจน์ โสภาพร  พัฒนาการจังหวัดหนองคาย จัดโครงการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ผ้าพื้นเมืองจังหวัดหนองคาย “เสน่ห์ผ้า เสน่ห์เมืองหนองคาย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 16 – 17  พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองด้านการออกแบบและแปรรูปให้หลากหลาย มีคุณภาพมาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มทอผ้าในจังหวัดหนองคาย และเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาผ้าพื้นเมืองจังหวัดหนองคาย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายผ้าทอพื้นเมืองจากกลุ่มผู้ผลิตชุมชน จำนวน 20 บูท นิทรรศการผ้าทอลายโบราณฝีมือวิจิตร ถ่ายภาพชุดผ้าไทย “เสน่ห์ผ้า เสน่ห์เมืองหนองคาย” 

– Change for Good –
60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
“สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
Link : http://nongkhai.cdd.go.th/2022/11/17/ครงการพัฒนาและแปรรูปผล
สพจ.หนองคาย – รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)