พช.หนองคาย ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดร้านฟาร์มสเตชั่น สถานีผัก ผลไม้ มาตรฐาน GAP หนองคาย

พช.หนองคาย ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดร้านฟาร์มสเตชั่น สถานีผัก ผลไม้ มาตรฐาน GAP หนองคาย

วันที่ 16 พ.ย. 2565 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ร่วมแสดงความยินดี กับนายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานบริษัทฟาร์ม สเตชั่น จำกัด ในโอกาสเปิดร้านฟาร์ม สเตชั่น จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นสถานีจำหน่ายผักผลไม้ปลอดภัย มาตรฐาน GAP จากโครงการหลวง ดอยคำ และผลผลิตทางการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดหนองคาย และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งบริษัทฟาร์ม สเตชั่น จำกัด มีนโยบาย “ตลาดนำการผลิต”เป็นนโยบายหลักในการเพิ่มช่องทางตลาดให้หลากหลาย ทั้งในรูปแบบ ตลาดออนไลน์ ตลาดออฟไลน์ และเปิดโอกาสให้เกษตรกรในพื้นที่ให้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น

ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน สมาคม บริษัท ห้างร้าน ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดหนองคาย

– Change for Good –
60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
“สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
Link : http://nongkhai.cdd.go.th/2022/11/16/พช-หนองคาย-ร่วมแสดงความย
สพจ.หนองคาย – รายงาน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)