พช.หนองคาย นำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนภารกิจที่ 6 การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผลงานความสำเร็จสู่รางวัลชนะเลิศ CDD Policy Award 2022 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565

พช.หนองคาย นำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนภารกิจที่ 6 การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผลงานความสำเร็จสู่รางวัลชนะเลิศ CDD Policy Award 2022 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และพัฒนาการอำเภอทั้ง 9 อำเภอ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1, เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และเขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย เป็นตัวแทนเขตตรวจราชการนำเสนอผลสำเร็จ Best Pracrice & model การขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ของเขตตรวจราชการที่ 10 โดยนายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย นำเสนอเรื่อง “การขับเคลื่อนภารกิจที่ 6 การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” และนายสามิตร์ เครือคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นำเสนอผลงานหน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 256 CDD Policy Award 2022 ที่จังหวัดหนองคายได้รับรางวัลชนะเลิศ CDD Policy Award 2022

– Change for Good –
60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
“สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

Link :  http://nongkhai.cdd.go.th/2022/09/20/นำเสนอผลสำเร็จการขับเค
สพจ.หนองคาย – รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)