พช.หนองคาย ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

พช.หนองคาย ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 3/2565 เพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานของคณะ คสป. และการขับเคลื่อนงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 1

ในโอกาสนี้ นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

– Change for Good –
60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
“สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

Link : http://nongkhai.cdd.go.th/2022/08/05/คสป-ครั้งที่-๓-๒๕๖๕
สพจ.หนองคาย – รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)