พช.หนองคาย เยี่ยมเยียนถามไถ่ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ในห้วง “พักหนี้ ไม่พักกิจกรรม” ด้วยกลยุทธ์ 5 ระดับ ขยับพร้อมกัน ด้วยกระบวนงาน “Team Talk Walk Show” ณ อำเภอท่าบ่อ ศรีเชียงใหม่ และสังคม

พช.หนองคาย เยี่ยมเยียนถามไถ่ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ในห้วง “พักหนี้ ไม่พักกิจกรรม” ด้วยกลยุทธ์ 5 ระดับ ขยับพร้อมกัน ด้วยกระบวนงาน “Team Talk Walk Show” ณ อำเภอท่าบ่อ ศรีเชียงใหม่ และสังคม
วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายสามิตร์ เครือคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน นิติกร และเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ร่วมกิจกรรมและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การเขียนโครงการ การวิเคราะห์โครงการและกลั่นกรองโครงการ กฎหมายเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตลอดจนการบริหารจัดการหนี้ ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ ณ ศาลาวัดลุ่มบ้านเจื้อง ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
และ เวลา 09.00 น. เยี่ยมเยียนถามไถ่ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ในห้วง “พักหนี้ ไม่พักกิจกรรม”ด้วยกลยุทธ์ 5 ระดับ ขยับพร้อมกัน ด้วยกระบวนงาน “Team Talk Walk Show” ณ อำเภอท่าบ่อ ศรีเชียงใหม่ และสังคม

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

Link : http://nongkhai.cdd.go.th/2022/01/14/team-talk-walk-show
สพจ.หนองคาย – รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)