พช.หนองคาย จัดตลาดชุมชน คนหนองคาย ร่วมใจฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน

พช.หนองคาย จัดตลาดชุมชน คนหนองคาย ร่วมใจฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 17.30 น. นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เยี่ยมชม ให้กำลังใจ และเลือกซื้อสินค้า จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มาร่วมจำหน่ายในตลาดชุมชนคนหนองคาย
ซึ่งภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมาย รวมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การแจกกระเป๋าผ้า แลกซื้อไข่ไก่ราคาประหยัดและกิจกรรมสินค้านาทีทอง ให้กับผู้ที่มาเดินร่วมซื้อสินค้าภายในตลาดฯ ซึ่งเป็นการช่วยทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในสถานการณ์โควิด-19

– Change for Good –
60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
“สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

#ตลาดชุมชนคนหนองคาย
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

Link : http://nongkhai.cdd.go.th/2022/01/14/ตลาดชุมชน
สพจ.หนองคาย – รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)