พช.หนองคาย จัดโครงการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดหนองคาย

✨ พช.หนองคาย จัดโครงการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดหนองคาย ✨

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดหนองคาย
ในการนี้ นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวรายงานโครงการฯ ต่อประธานในพิธี โดยโครงการตลาดชุมชนคนหนองคายฯ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
​1. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้า (OTOP) ให้แก่กลุ่มหรือผู้ผลิตผู้ประกอบการ (OTOP) ผู้ประกอบอาชีพการเกษตร ผู้ผลิตสินค้าชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
​2. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น
ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ (ครั้งที่ 1) ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2564 รวม 5 วัน

🌸 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” 🌸

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

Link : http://nongkhai.cdd.go.th/2021/12/02/พช-หนองคาย-จัดโครงการพัฒ
📸 สพจ.หนองคาย – รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)