พช.หนองคาย ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีจังหวัดหนองคาย ผ่านกิจกรรมมอบกระเช้าของขวัญความสุขให้คนที่คุณรักในเทศกาลปีใหม่ 2565

✨พช.หนองคาย ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีจังหวัดหนองคาย ผ่านกิจกรรมมอบกระเช้าของขวัญความสุขให้คนที่คุณรักในเทศกาลปีใหม่ 2565 ✨

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย นำโดย นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ออกบู้ทส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของดีจังหวัดหนองคาย ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ผ่านกิจกรรมมอบกระเช้าของขวัญความสุขให้คนที่คุณรักในเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดหนองคาย โดยกระเช้าประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ ของดี จากทั้ง 9 อำเภอ ทั้ง ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า ฯลฯ โดยสามารถสั่งจองหรือเลือกซื้อได้ ณ ศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP

🌸 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” 🌸

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

Link : http://nongkhai.cdd.go.th/2021/11/26/พช-หนองคาย-ส่งเสริมการจำ
📸 สพจ.หนองคาย – รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)