พช.หนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2564

✨ พช.หนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2564 ✨

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดหนองคาย) เป็นประธานในพิธี จิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถนนและพนังริมแม่น้ำโขง ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ
ในการนี้ นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

🌸 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” 🌸

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

Link : http://nongkhai.cdd.go.th/2021/11/25/ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

📸 สพจ.หนองคาย – รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)