พช.หนองคาย ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 7/2564

✨ พช.หนองคาย ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 7/2564 ✨

🌸🗓 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ประจำเดือน กรกฎาคม​ 2564 ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 เพื่อแจ้งข้อราชการภารกิจงานและวางแผนปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุเป้าหมายของทางราชการ

🌸 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” 🌸

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

📸 กง.สารสนเทศฯ – รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)