พช.หนองคาย ร่วมกับ ผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชน ดำเนินงานโครงการรวมน้ำใจ เครือข่ายงานพัฒนาชุมชน คนหนองคาย “ ปันสุข สู้ภัยโควิด-19 ” เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาของผู้ที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ณ โรงพยาบาลสระใคร อำเภอสระใคร​ จังหวัดหนองคาย

✨ พช.หนองคาย ร่วมกับ ผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชน ดำเนินงานโครงการรวมน้ำใจ เครือข่ายงานพัฒนาชุมชน คนหนองคาย “ ปันสุข สู้ภัยโควิด-19 ” เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาของผู้ที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ณ โรงพยาบาลสระใคร อำเภอสระใคร​ จังหวัดหนองคาย ✨

🌸🗓 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.30 น. นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นายพศิน นาชัยโชติ นายอำเภอสระใคร ดำเนินงานโครงการรวมน้ำใจ เครือข่ายงานพัฒนาชุมชน คนหนองคาย “ ปันสุข สู้ภัยโควิด-19 ” เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาของผู้ที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้ นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายภควัตร คำพวง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน​ นายสามิตร์ เครือคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายสงวนศักดิ์ แก้วมุงคุณ พัฒนาการอำเภอสระใคร และข้าราชการในสังกัด ร่วมส่งมอบสิ่งของตามโครงการฯ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด โดยมี นายแพทย์อลงกฏ ดอนละ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระใคร และเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนในการรับมอบ​ในครั้งนี้ ณ โรงพยาบาลสระใคร อำเภอสระใคร​ จังหวัดหนองคาย

🌸 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” 🌸

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

📸 กง.สารสนเทศฯ – รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)