✨ พช.หนองคาย ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 4/2564 ✨

🔆🗓วันที่ 30​ เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 4/2564 ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัด
🔆ในการนี้ นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในครั้งนี้ด้วย

🔸 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”
🌷💕Change for Good💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
📷 กลุ่มงานสารสนเทศฯ – TK.รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)