✨ พช.หนองคาย ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ✨

🌼 🗓 วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) จากห้อง ประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

🌼 ในการนี้ นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ เพื่อติดตามรับทราบข้อสั่งการและแนวทางการปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
🌼 โดยมีประเด็นที่สำคัญ ในการประชุม ดังนี้
– การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา : การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
– สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2564
– ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา”
– การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (9 เส้นทาง 9 ตำนานมรดกวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีไทย)
– การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี สถาปนากรมการพัฒนาชุมชน
– รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

🔸 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”
🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

(Visited 1 times, 1 visits today)