พช.หนองคาย ร่วม ประชุมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 ผ่านระบบ VDO Conference

 

✴️ หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”
🗓️ วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.
✴️ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ หลักสี่ กทม.
✴️ ในการนี้ นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ได้มอบหมายให้ นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ร่วมรับฟังการประชุม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุมพช.หนองคาย ศาลากลางจังหวัดฯ ชั้น 1

📷 กง.สารสนเทศ_รายงาน


 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)