จ.หนองคาย ประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 3/2563

✴️ หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”
🗓️ วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.
✴️ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 3/2563
✴️ ในการนี้ นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนฯ ร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 1 ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้
___1. อ.เมืองหนองคาย ขออนุญาตปรับปรุงสำนักงานผ่านแดน โดยจะติดตั้งกระจกและเครื่องปรับอากาศ เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางมาติดต่อขอรับบริการ
___2. สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย มีความประสงค์ขอใช้พื้นที่ ในการจัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง บริเวณชั้น 2
___3. การขับเคลื่อนศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดหนองคาย

📸 กลุ่มงานสารสนเทศฯ -รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)