พจ.หนองคาย ร่วมประชุม การจัดงาน “เทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี พ.ศ. 2563”

✴️ หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”
🗓️ วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.
✴️ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุม การจัดงาน “เทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี พ.ศ. 2563” ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยจังหวัด กำหนดจัดงานดังกล่าวในห้วงเดือน กันยายน – ตุลาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์/วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น
✴️ ในการนี้ นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนฯ ร่วมประชุมด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว และผู้สนใจที่เดินทางมาชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย รับผิดชอบ การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และการบริการด้านที่พัก “โฮมสเตย์” แก่นักท่องเที่ยว

(Visited 1 times, 1 visits today)