จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพผู้นำต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามแนวทางประชารัฐ

🔹 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.30 น.
🔹 จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพผู้นำต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามแนวทางประชารัฐ
🔸โดยมี นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ นายภควัตร คำพวง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สพจ.หนองคาย กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมร่มไทรองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ชุมชนต้นแบบ 26 ชุมชน ครัวเรือนต้นแบบ 124 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 20 คน รวม 170 คน
(Visited 1 times, 1 visits today)