หนองคาย จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพผู้นำ อช. ตามแนวทางประชารัฐ

🔹 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.

🔹 จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพผู้นำ อช. ตามแนวทางประชารัฐ

🔶 โดย นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายสมาน นวลจันทร์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม มีนายชาตรี นรทัด ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ กล่าวรายงาน ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดหนองคาย กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) จาก 9 อำเภอ จำนวน 124 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 13 คน รวม 137 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)