▪️”พช.หนองคาย จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ”

🔸 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

📆 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.

▪️”พช.หนองคาย จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ”

🔹 นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดหนองคาย ปี 2563 ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP หนองคาย โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านทุกอำเภอเข้าร่วมประชุม ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ พิเมย หัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา 6 อุดรธานี เป็นวิทยาการบรรยายพิเศษด้วย

🔺 สพจ.หนองคาย รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)