จังหวัดหนองคาย…จัดพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ และทำบุญ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดหนองคาย

🔹 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 น.
🔹 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ และทำบุญ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดหนองคาย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมในพิธี
🔹 ในการนี้ นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทั้ง 4 กลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

📢 กง.สารสนเทศ-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)