พช.หนองคาย ร่วมกิจกรรม BIG CLEANING DAY โครงการบ้านสวย เมืองงาม “หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง

🔸 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”
พช.หนองคาย ร่วมกิจกรรม BIG CLEANING DAY
📆 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.45 น.
🔸 นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรม BIG CLEANING DAY ตามโครงการบ้านสวย เมืองงาม “หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง” ณ บริเวณถนนด้านข้างศาลหลักเมือง จังหวัดหนองคาย และศูนย์ OTOP จังหวัดหนองคาย
📷 กลุ่มงานสารสนเทศฯ – รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)