“ประชุมประจำเดือนฯ สพจ.หนองคาย ครั้งที่ 7/63”

🔸 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”
“ประชุมประจำเดือนฯ สพจ.หนองคาย ครั้งที่ 7/63”
📆 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.
🔸 นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 1 โดยมีพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เพื่อรับทราบวาระสำคัญ และปรึกษาหารือเรื่องอื่น ๆ ในการพัฒนาจังหวัดหนองคายให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป ในการนี้ พจ.หนองคาย มอบเกียรติบัตรแก่เจ้าหน้าที่ ที่เป็นบุคคลต้นแบบปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วย
📷 กลุ่มงานสารสนเทศฯ – รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)