จ.หนองคาย คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด วันที่ 2


📣📣📣 CDD NONGKAI NEWS📣📣📣

🔸 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.

🔹 นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมฯ ได้แก่ น.ส. บุศราวรรณ เรืองช่อ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รกท.พัฒนาการจังหวัดหนองคาย และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่ คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ณ บ้านหนองเค็ม ม.2 ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

✍🏼 พิชิต แสงมหาชัย รายงาน


 

(Visited 1 times, 1 visits today)