😊 พช.หนองคาย จัดกิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม”

♦️ หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง
😊 พช.หนองคาย จัดกิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม”
📆 วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563 10.00 น.
♦️ นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายฯ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ร่วมทำบุญ ถวายสังฆทานและถวายภัตตาหารเพล ตามโครงการ “เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย” ณ วัดเนินพระเนาวนาราม อ.เมือง จ.หนองคาย
📸 กลุ่มงานสารสนเทศฯ -รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)