พช.หนองคาย ร่วมรับฟังการประชุม ประเมินและเผยแพร่ผล การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ของกรมการพัฒนาชุมชน

🔸 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.
🔸 นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายภควัตร คำพวง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการผู้รับผิดชอบฯ ร่วมรับฟังการประชุม ประเมินและเผยแพร่ผล การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ของกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
🔹 โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในที่ประชุม ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุม War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

📷 สถานีข่าว พช.หนองคาย _ รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)