พช.หนองคายจัดกิจกรรม “ผู้ว่าพาปลูกผัก บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในกิจกรรม

“ผู้ว่าพาปลูกผัก บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”

โดยกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ตามโครงการแผนปฎิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร” กรมการพัฒนาชุมชน  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมผู้ว่าพาปลูกผัก “ บ้านนี้มีรัก ปลุกผักกินเอง” ในวันนี้ ผม พร้อมด้วยส่วนราชการโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้มาปลูกผักสวนครัว ปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดขึ้นในทุกครัวเรือน และเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
ท่านผู้ว่ายังฝากถึงพี่น้องชาวจังหวัดหนองคาย เชิญชวนท่านได้ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษไว้ในครัวเรือนเพื่อเป็นหลักประกันทางด้านอาหารในครัวเรือน สร้างความรักในครัวเรือน เหลือก็แบ่งปันกัน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่บ้าน/ชุมชน

/ สถานีข่าว CNS สพจ.หนองคาย – รายงาน…

(Visited 1 times, 1 visits today)