พช.หนองคาย ร่วมสภากาแฟ และแถลงข่าวงานกาชาด ปี 2563

✍🏼 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

✍🏼 “สภากาแฟ (Morning Talk) จังหวัดหนองคาย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และงานแถลงข่าวการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อฯ”

✍🏼 วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30 น.

✍🏼 นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย เข้ารวมสภากาแฟ (Morning Talk) จังหวัดหนองคาย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 พร้อมมอบของรางวัลร่วมงานกาชาด ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายหลังเดิมโดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธาน และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้แถลงข่าวการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี เมืองหนองคายและงานกาชาด 2563 ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดหนองคาย เพื่อประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5-13 มีนาคม 2563

✍🏼 สพจ.หนองคาย

(Visited 1 times, 1 visits today)