พช.หนองคายจัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและประเมินทุนหมุนเวียน ประจำปี 2563

✍🏼 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

✍🏼 “พช.หนองคายจัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและประเมินทุนหมุนเวียน ประจำปี 2563”

✍🏼 วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

✍🏼 นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย เปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและประเมินทุนหมุนเวียน กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563 ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมพันล้านบูติค รีสอร์ท อ.เมืองฯ จ.หนองคาย มีพัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเข้าร่วมโครงการ

✍🏼 สพจ.หนองคาย

(Visited 1 times, 1 visits today)