พช.หนองคาย ลงพื้นที่ให้คำแนะนำสตรีที่ได้รับเงินทุนหมุนเวียน

หนองคายเกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรืองเมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง

วันที่ 8-10 .. 2563 นางสาวบุศราวรรณ  เรืองช่อหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดหนองคาย นำทีมติดตามของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีลงพื้นที่อำเภอท่าบ่อ โพธิ์ตาก ศรีเชียงใหม่ สังคมเพื่อให้คำแนะนำการชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนและติดตามการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการที่สตรีได้ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน

ภาพถ่าย://กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)