พช.หนองคาย ร่วมรับชมการประชุม Morning Brief ครั้งที่ 24/2562 กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

🌼 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น.
🌼 นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ร่วมรับชมการประชุม Morning Brief ครั้งที่ 24/2562 กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช. โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ @พช.หนองคาย

(Visited 1 times, 1 visits today)