พช.หนองคาย ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 62

🇹🇭 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น.
🇹🇭 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของส่วนราชการที่มีสำนักงานที่ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดหนองคาย ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติไทย ไหว้พระสวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณ และทบทวนค่านิยมของจังหวัด เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและความสามัคคี
🇹🇭 ในการนี้นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดหนองคาย นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
✍🏼 ธีรฉัตร เทียมทอง_รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)