จังหวัดหนองคาย… จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประจำปี พ.ศ.2562

♦️ ^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.

❇️ นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีการมอบโล่รางวัลประชารัฐดีเด่นให้กับกองทุนหมู่บ้านจำนวน 18 กองทุน

❇️ ในการนี้ นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดหนองคาย เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านละชุมชนเมืองเข้าร่วมจำนวน 750 คน ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

📸 กง.สารสนเทศฯ /พช.หนองคาย

(Visited 1 times, 1 visits today)