พช.หนองคาย ร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานโครงการบ้านสวย เมืองงาม “หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง”

✳️ ^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^ วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.
✳️ นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดหนองคาย ได้มอบหมายให้ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานโครงการบ้านสวย เมืองงาม “หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง”
✳️ โดยร่วมกิจกรรมเก็บขยะ ทำความสะอาดถนน ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม” ณ บริเวณถนนหลักเมือง ข้างศาลหลักเมืองจังหวัดหนองคาย ถึง โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

📸 ธีรฉัตร รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)