ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 1 ถนนมิตรภาพหนองคาย - อุดรธานี

ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 

โทรศัพท์/โทรสาร 042-411182

Email: itcddnongkhai@gmail.com

Instagram :  cddnongkhai

Facebook : cdnongkhai

 

(Visited 1 times, 1 visits today)