โครงสร้างสำนักงาน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 9 อำเภอ

1. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย
2. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าบ่อ
3. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย
4. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเชียงใหม่
5. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังคม
6. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่
7. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสระใคร
8. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนวาปี
9. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ตาก

(Visited 1 times, 1 visits today)