การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วัตถุประสงค์โครงการ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ

 

โครงการนวัตกรรมมติที่ 1

(Visited 1 times, 1 visits today)