ประกาศ/หนังสือสั่งการ

หนังสือที่ นค 0019.3/3546 ลว.2 มี.ค 61 เรื่อง การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าตลาดประชารัฐของดีจังหวัด และสินค้า OTOP จังหวัดหนองคาย ในงานอนุสาวรีย์ปราฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 191 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ 2561

(02/03/2561)