จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมย่อย 2.4 จัดพิมพ์แคตตาล็อกโปรแกรมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(22/03/2562)

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมย่อย 2.4 จัดพิมพ์แคตตาล็อกโปรแกรมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ

(08/03/2562)

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมย่อย 2.4 จัดพิมพ์แคตตาล็อกโปรแกรมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(08/03/2562)

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม Quadant D) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(08/03/2562)